Az Ég tartja a Hazát

IV. Béla küzd a megmaradásért. Kétségbeesve egyezkedik a pápával, a kunokkal, háborút visel a cseh király ellen. De fia, István is harcban áll apjával – haszonleső, viszályt keltő főurak és ispánok segítik ebben. Közben a tatárok kémei nyüzsögnek az országban, bármikor újra lecsaphat a kán serege a Magyar Királyságra.

Az Ég tartja a Hazát c. regény sodró lendületű cselekménye cselszövés, ármánykodás és szerelem, zsarnokság, hűség és árulás útján, gyilkos indulatoktól sem mentesen mutatja be a tatárjárás után újraépülő Magyarországot. Zajlik az élet Budán és a Boldogasszony-szigeten, épülnek a várak, klastromok. A munkálatok irányítója Bastian, a német építészmester, aki az életét egy bárókisasszonnyal, Ilonával képzeli el, ám Hazudós Gurgun keresztülhúzza a számításait. A gátlástalan orosz kalmár minden eszközt megragad, hogy növelje vagyonát és befolyását. Bár az ország épül, a káosz egyre nagyobb, a viszály erősödik.

Ki mozgatja vajon a szálakat? Ki az, aki befolyásolja az eseményeket, és a gyilkolástól sem riad vissza? IV. Béla ereje fogytán van, vigaszt szent életű lányában, Margitban talál.

Kiadó: Antológia Kiadó és TZS Com

Oldalak száma: 328
Borító: KEMÉNYTÁBLA
ISBN: 978 615 82093 4 2
Kiadás éve: 2023

5999 Ft 4799 Ft 

5999 Ft 

Paprika rummal

Az életben csupán két dolog biztos: a születés és a halál. Azt viszont már az egyén dönti el, hogyan tölti a megadatott éveket. Egyenes gerinccel, vállalva a folytonos konfrontációt, de büszkén, ép lélekkel és töretlen hittel, vagy megalkuvóan, opportunista módon, örökké a könnyebb utat keresve. Zsuffa Tünde Paprika rummal című családtörténete lebilincselően őszinte és magával ragadó módon állít emléket az író szilaj és konok, ugyanakkor gyermekien tisztalelkű édesapjának, Zsuffa Oszkárnak, a hatalmas erejű, önfejű, harsány, bátor és heves harcosnak. A Havannában született cukrászmester fiának, az ízig-vérig magyar hazafinak.

A regény főhősének élete harcok sorozata, melyeket egy olyan embertelen rendszer ellen vív, melynek egyik elsődleges célja a felsorolt ritka és értékes tulajdonságok eltörlése. Zsuffa Oszkár azonban nem csupán magányos hős. Családapa is, aki a rá jellemző módon igyekszik helytállni ebben a szerepben is.

Zsuffa Tünde apja halála után fogott bele a családi memoárok megírásába, méltó emléket állítva így egy különleges embernek, akinek bár a dicséretébe is bele lehetett halni, olyan küzdeni akarással, keresztényi hittel és akkora szívvel rendelkezett, melyet generációnként csupán néhányan vallhatnak magukénak.

Paprika rummal
Kiadó: Antológia KIadó és TZS Com
Oldalak száma: 222
Borító: KEMÉNYTÁBLA
ISBN: 978 615 82093 1 1
Kiadás éve: 2022

4499 Ft 3999Ft

4499Ft

Angyal a földi pokolban

Az Angyal a földi pokolban című regény lehetne akár egy szerelmi történet a II. világháború idején, s ábrándozhatnánk egy apácák által nevelt bátor, de igen makacs nő és egy osztrák orvos sorsszerű egymásra találásáról. Ennél azonban sokkal többet nyújt a könyv. Olyan húsbavágó kérdéseket vet fel, melyeket a háború utáni kor politikai és hatalmi pozíciói kényszerítenek ki, melyek harcba állítják az embereket egymásal, és önmagukkal szemben is. Menni vagy maradni, tenni vagy lapulni, élni vagy meghalni…

Horthy Miklós testőrparancsnokának lánya, Balázsovich Antónia és Lucca Engel szerelme csak a rendszer által létrejött pokoli világ kórház biztos menedéket nyújtott számukra egymás megismeréséhez, nem adott azonban oltalmat a Vörös Hadsereg bevonulása ellen. Hiába álltak a Nemzetközi Vöröskereszt szolgálatában, nem kerülhették el saját kegyetlen sorsukat: míg Lucca egy szibériai lágerben küzdött az életéért, addig a budai úri lány a kommunista diktatúra kíméletlen igazságszolgáltatásával találta szemben magát, és vált nincstelenné.

1956 októberében a Sziklakórházban találkoznak újra. Vajon elég erős volt-e a szerelmük tizenkét év kínszenvedés, erőszak, megtorlás és kitelepítés után? A fel nem dolgozott tragédiák árnyékában képesek-e küzdeni közös jövőjükért, és helyesen dönt-e Antónia élete legfontosabb kérdésében: haza vagy szerelem?

Angyal a földi pokolban

Kiadó: TZS Com
Oldalak száma: 386
Borító: KEMÉNYTÁBLA
ISBN: 978 615 5862 97 7
Kiadás éve: 2022

5490 4399Ft

5490Ft

Híd közepén

A Híd közepén című regény az Angyal a földi pokolban cselekményének méltó folytatása. Balázsovich Antóniának és a korábbról ismerős karaktereknek ezúttal olyan harcokban kell helytállniuk magukért és egymásért, melyekben a béke illúziója mögé bújva leselkedik rájuk az igazi veszély. A hidegháború idején játszódó történet szereplőit állandó megfigyelés, zaklatás és ellehetetlenítés teszi próbára Ausztria Magyarországhoz ezer szállal kötődő, ám mégis teljesen más világában. Ebben az új közegben mindennek fájdalmasan magas ára van. A szerelemnek, az őszinteségnek, a becsületnek, éppen úgy, mint a hallgatásnak, vagy magának az életnek. Hosszú évek teltek el, mióta Antónia és orvos szerelme, Lucca Engel először találkozott egymással a magyarországi pokolban. Azóta alig maradt valami az őket formáló polgári környezetből. Horthy Miklós kormányzó testőrparancsnokának lánya az 1956-os forradalom után ugyan menedéket talál Bécsben a kommunista diktatúra kegyetlen bosszúja elől, házassága is reménykeltően indul, de a boldogságot ismét szűken mérik számára az égiek. Útjába nemcsak a sors gördít akadályokat, hanem a múlt árnyai idegenbe is követik őt… Megpróbáltatásaiban igazi támaszra lel Andreas Möller személyében. A félelmet nem ismerő haditudósító az emberiség által valaha teremtett legszörnyűbb háborús zónákat járja, és elsőként érti meg az új, kétpólusú világ rejtett működését.

Híd közepén
Kiadó: Antológia Kiadó és TZS Com
Oldalak száma: 391
Borító: KEMÉNYTÁBLA
ISBN: 978 615 82093 0 4 
Kiadás éve: 2022

4990 Ft 3999 Ft

4990 Ft

Ingeborg

Veszélyes dolog, ha valaki mindenét kész feláldozni a céljai érdekében. A regény főhősnője, Ingeborg Käppler viszont úgy érzi, semmi sem túl nagy ár azért, hogy megszabaduljon Lipcse külvárosi munkásnegyedéből, az NDK cementszínű sivárságából. Bár a rossz oldalán áll, kiszolgáltatott bábból fokozatosan a legerősebbek egyikévé válik. Veszedelmes táncot jár az életeket felőrlő hatalommal, a hírhedt keletnémet titkosszolgálat kötelékében. A kémnő életében azonban egy váratlan tragédia mindent átformál… Sok évvel később, a bolíviai sósivatagban, ahol a Föld és az Ég összeér, találkozik a zsarolás és megfélemlítés elől menekülő Caroline Noire-ral. Egy francia lánnyal, akinek nincs más bűne, mint hogy rosszkor volt rossz helyen. Caroline hamar rájön, hogy bár Ingeborg éppen olyan kegyetlen ember, mint azok, akik Párizsban tönkretették az életét, mégis bíznia kell a nőben. Vajon megadatik-e Ingeborg személyes megváltásának a lehetősége? Képes lesz önmagával is szembenézni a sósivatag tükrében? Tud-e Caroline erőt meríteni a találkozásból ahhoz, hogy felvegye a harcot azok ellen, akik meghurcolták, vagy utoléri a hatalom keze?

Ingeborg
Kiadó: Antológia Kiadó és TZS Com
Oldalak száma: 202
Borító: KEMÉNYTÁBLA
ISBN: 978 615 5862 99 1
Kiadás éve: 2022

3990 Ft 3199Ft 

3990Ft 

Hírek rabjai

Mit tesz egy fiatal nő, aki hírszerzők között él és nem tudja, kiben bízhat? Majd Ausztria egyik legravaszabb újságírójának a hálójába kerül. Elmenekül? Meghátrál? Korántsem! Veszélyes játszmába kezd… Alexandra Zanon nemcsak Bécs klasszikus hangulatát ismeri, hanem azt a világot is, amelyet átsző a politikai manipuláció a menekültválság idején. A lányt szoros barátság fűzi egy vagány divattervezőhöz, egy orosz balettművészhez, egy német ezredeshez és egy spanyol lélekgyógyászhoz. Ám senki nem az, akinek látszik. Alexandra élete egy csapásra megváltozik, amikor találkozik az arroganciájáról híres főszerkesztővel, Christoph Weglerrel. Ellentétes oldalon állnak: egyikük a kancellárnak dolgozik, a másik pedig a kormányt akarja megbuktatni. Egy elhallgatott bűncselekmény után mégis szövetségre lépnek egymással. Elindul a lavina… Alexandra beleszeret a férfiba, míg az újságíró kezdetben csak az információk megszerzésére használja őt. A lány bátorsága, ugyanakkor sebezhetősége Christophból is lassan kibontakozó érzéseket vált ki, de egy nap súlyos döntés előtt áll… Zsuffa Tünde a Hírek rabjai c. regénye olyan kérdéseket feszeget, mely veszélyes helyzeteket teremt a két főszereplő számára. Minden lépésüket figyelik, minden érintés végzetes lehet. Kémek, összeesküvések, hatalmi játszmák, terrorveszély uralják mindennapjaikat. Beszélni vagy hallgatni? Kitörni vagy megalkudni? A tét óriási: Európa jövője…

Hírek rabjai
Kiadó: Antológia Kiadó és TZS Com
Oldalak száma: 381
Borító: KEMÉNYTÁBLA
ISBN: 978 615 82093 2 8
Kiadás éve: 2022

4990 Ft 3999 Ft 

 4990 Ft 

Az Ég tartja a Földet

Az Ég tartja a Földet. Ez a titok egy olyan kislány szívében ölt alakot, akinek születését a csillagokból jövendölték. II. András király gyermekét a hatalmi érdekek elszakították a családjától. Messze hazájától jelölték ki a jegyesét, a türingiai őrgróf fiát, miközben anyját idegen származása miatt gyilkolták meg. Hogyan lehet ennyi veszteséget túlélni? Árpád-házi Szent Erzsébet szívét azonban a tragédiák nem kérgesítették meg. Sőt! Csordultig telt életörömmel és szeretettel.

A mű jóval több egy életrajznál. Szembenézés az emberi gyarlósággal, az emberi lélek önzetlen nagyságával. Korkép Magyarországról, amelyet a hatalomnak hízelgő, korrupt főurak összeesküvései gyengítenek.Trónviszályok, gyilkosságok szövevényén át rajzolódik ki egy fiatal nő portréja, akinek jósága, hite a későbbi IV. Béla királynak is erőt adott a tatárok dúlta ország újjáépítéséhez. Isten kegyelme tartja az emberi életet. Ez Szent Erzsébet üzenete nekünk. A titok ott van mindannyiunk szívében…

Az Ég tartja a Földet
Kiadó: Antológia Kiadó és TZS Com
Oldalak száma: 251
Borító: KEMÉNYTÁBLA
ISBN: 978 615 5862 95 3
KIadás éve: 2022 2.kiadás

4999 Ft 3999 Ft 

4999 Ft 

Az Ég tartja a Királyt

 
„A király ült a romhalmaz tetején, egyedül, magára hagyatva. Mögötte az üres ígéretek, a gonosz mosolya, zsarolások sora, a fenyegetettség és a pusztulás. Nem maradt más, csak a hit és a remény, hogy megkezdheti a küldetését, amit már nem vehet el tőle senki. Magyarország az ő öröksége, nem kerülhet idegenek kezére. Soha! A király hitte, képes a semmiből felépíteni valami újat, amivel megrengetheti a világot.”
 
 
Kiadó: Antológia Kiadó és TZS Com
Oldalak száma: 312
Borító: KEMÉNYTÁBLA
ISBN: 978-615-82093-3-5
Kiadás éve: 2022

5499 Ft 4399 Ft 

5499 Ft 

Az Ég tartja a Hazát

IV. Béla küzd a megmaradásért. Kétségbeesve egyezkedik a pápával, a kunokkal, háborút visel a cseh király ellen. De fia, István is harcban áll apjával – haszonleső, viszályt keltő főurak és ispánok segítik ebben. Közben a tatárok kémei nyüzsögnek az országban, bármikor újra lecsaphat a kán serege a Magyar Királyságra.

Az Ég tartja a Hazát c. regény sodró lendületű cselekménye cselszövés, ármánykodás és szerelem, zsarnokság, hűség és árulás útján, gyilkos indulatoktól sem mentesen mutatja be a tatárjárás után újraépülő Magyarországot. Zajlik az élet Budán és a Boldogasszony-szigeten, épülnek a várak, klastromok. A munkálatok irányítója Bastian, a német építészmester, aki az életét egy bárókisasszonnyal, Ilonával képzeli el, ám Hazudós Gurgun keresztülhúzza a számításait. A gátlástalan orosz kalmár minden eszközt megragad, hogy növelje vagyonát és befolyását. Bár az ország épül, a káosz egyre nagyobb, a viszály erősödik.

Ki mozgatja vajon a szálakat? Ki az, aki befolyásolja az eseményeket, és a gyilkolástól sem riad vissza? IV. Béla ereje fogytán van, vigaszt szent életű lányában, Margitban talál.

Kiadó: Antológia Kiadó és TZS Com
Oldalak száma: 328
Borító: KEMÉNYTÁBLA
ISBN: 978 615 82093 4 2
Kiadás éve: 2023

5999 Ft 4799Ft 

5999Ft 

Vásárolja meg a teljes kollekciót

Shopping Cart
Scroll to Top