Általános szerződési feltételek

Kérjük, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvassa el az általános szerződési feltételek, és csak akkor vegye igénybe a szolgáltatást, ha annak minden egyes pontját eltudja fogadni!

A Szolgáltató

 • A www.zsuffatunde.hu webáruházat a TZS COMMUNICATIONS Kft. üzemelteti.
 • A Szolgáltató cégneve TZS Communications Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)
 • Szolgáltató rövidített neve: TZS Communications Kft.
 • A Szolgáltató székhelye: 2490 Pusztaszabolcs Szent István utca 1
 • A Szolgáltató postai címe: 2490 Pusztaszabolcs Szent István utca 1

“A www.zsuffatunde.hu tárhelyként a Websupport Magyarország Kft.
Adószám: 25138205-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-381419 Közösségi adószám: HU25138205 Telefon+36 1 700 4140 Email:info@tarhelypark.hu

A Vásáró

 • Vásárló vagy az új Ptk. szóhasználata szerint „fogyasztó” kizárólag olyan természetes személy vagy személyek, aki, vagy akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el.

A szolgáltatás igénybevétele, a szerződés létrehozása

A szerződés nyelve magyar. A megrendelések leadása a www.szentgellertkiado.hu online áruházban regisztrációval, illetve anélkül is megvalósítható. A regisztrálás során megadott adatok kezelését kérjük, nézze meg az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alatt; https://www.zsuffatunde.hu/adatvedelmi-tajekoztato/.

A termék(ek) kosárba tételét a „kosárba rakom” gombbal követően átvételi és fizetési mód választandó. Ezt/Ezeket a terméke(ke)t a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, melyre a Szolgáltató a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a megrendelt terméke(ke)t darabszámot, a rendelés értékét, illetve a vevő adatait. Ha nem regisztrál a vásárló, a szerződés megkötéséhez elengedettlen a név, cím, telefonszám és az email cím, amelyek szükségesek a számlázáshoz és a szállításhoz is. A szerződés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató iktat. Az iktatott szerződések utólag visszakereshetők. Az iktatási szám a megrendelés számával azonos.

 • Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 • A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal vagy számlával, illetve a Foxposttól, postától vagy a GLS futártól ól kapott nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
 • A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
 • Utánvéttel visszaküldött terméket az Szolgáltató nem vesz át!

Online bankkártyás fizetés

Webáruházunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a SimplePay Szolgáltatás üzemeltetője és nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.). biztosítja.

Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a SimplePay fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

 • MasterCard
 • Maestro
 • Visa
 • Visa Electron
 • American Express

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, információi, leírásai) a lehető legpontosabbak legyenek.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa.

Shopping Cart
Scroll to Top